Cookies

- Policy för användning av cookies

EventiCourse använder sig av cookies för att göra din användning av tjänsten så bra som möjlig, samt göra tjänsten mer personlig. Cookies är textfiler som antingen lagras temporärt i din dator (sessioncookies) eller sparas på din hårddisk (permanenta cookies) genom en webbplatsserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till din dator. Cookies är unikt knutna till dig och din dator och kan enbart läsas av webbservern knuten till den domänen som utfärdade din cookie. Cookies är avsedda att förenkla din användning och bespara dig tid. Syftet med en cookie är att berätta för webbservern att du har återvänt till en specifik sida. När du återvänder till EventiCourse hemsida, ger cookies oss möjligheten att återfå den information som du tidigare tillhandahöll så att du kan använda dina skräddarsydda inställningar.

Vi använder oss till övervägande del av så kallade sessioncookies, vilka inte lagras på din hårddisk. Sessioncookies upphör efter två timmars inaktivitet eller när du stänger ner din webbläsare. Eftersom vi använder oss av sessioncookies kan vi leverera snabbare och mer precisa resultat och en sammantaget mer personifierad användning.

Utöver vår användning av cookies kan vissa tredje parter som marknadsför sig på vår hemsida även använda sig av cookies. EventiCourse kontrollerar eller ansvarar inte för dessa tredjeparts förehavanden. EventiCourse uppmanar dig att granska dessa annonsörers tillvägagångssätt.

Du har när som helst möjligheten att acceptera eller avböja användandet av cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt användandet av cookies, men du kan vanligtvis modifiera inställningarna i din webbläsare till att avböja cookies om du så önskar. Alternativt kan du modifiera inställningarna i din webbläsare så att du informeras varje gång en cookie erbjuds och på detta vis ges en möjlighet att acceptera eller avböja cookies vid varje tillfälle. Om du väljer att avböja användandet av cookies kan dock detta hindra utförandet och ha en negativ inverkan på din användning av hemsidan.