Integritetspolicy

- Användarvillkor och Integritetspolicy

Allmänt

Denna hemsida tillhandahålls av EventiCourse på sätt som beskrivs nedan. EventiCourse åtar sig att skydda sina användares integritet och strävar efter att kunna erbjuda en säker och trygg användning av hemsidan. Målet med denna Integritetspolicy är att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter som du lämnar genom denna hemsida. Denna Integritetspolicy är inte avsedd för eller omfattar information som vi erhåller på annat sätt.

Insamling och lagring av uppgifter

För att kunna beställa våra tjänster krävs att du lämnar personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, kontaktinformation, faktureringsinformation och andra uppgifter som gör att vi kan identifiera dig. Inom andra områden av hemsidan samlar eller kan EventiCourse samla in uppgifter som inte är unik såsom postnummer, ålder, kön och vilken typ av jobb du är intresserad av.

Publicering av uppgifter på allmänt tillgängliga delar av EventiCourses hemsida

Vi ansvarar inte för tredje mans användande av personuppgifter som du publicerar eller på annat sätt gör tillgänglig för allmänheten via allmänt tillgängliga delar av EventiCourses hemsida.

EventiCourses användning av dina uppgifter

Den information vi erhåller från hemsidan använder vi oavsett om det rör sig om personlig- demografisk- kollektiv- eller tekniskinformation till syfte att administrera och genomföra din beställning, besvara eventuella frågor du har, driva och förbättra hemsidan, främja en positiv användning och leverera de tjänster som vi erbjuder.

Utlämnande av dina uppgifter

Vi lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information, kombinerad personlig och demografisk information, eller information beträffande hur du använder hemsidan (såsom vilka delar på hemsidan du besöker eller de tjänster du använder), med undantag för i följande situation: Vi har rätt att lämna ut dina uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om vi i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta oss efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till EventiCourse; (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

Säkerhet

EventiCourse har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte går förlorade genom olyckshändelse, samt från obehörig tillgång, användning, ändring eller avslöjande. All information är krypterad (dvs. den förvanskas mellan din dator och EventiCourses servrar) Oavsett dessa åtgärder kan vi inte garantera att obehörig tredje man aldrig kan ta sig igenom dessa skyddsåtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga ändamål eftersom Internet är ett öppet system.

Förändringar av Integritetspolicyn

Om vi beslutar att ändra innehållet i denna Integritetspolicy för EventiCourse, kommer detta att anslås genom ett tydligt meddelande på hemsidan så att du alltid vet vilken typ av uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda den och till vilka vi kan tänkas lämna ut dem