Tango

Tango är en pardans som har sitt ursprung i 1880-talet längs River Plate vilket är ett gränsområde mellan Argentina och Uruguay. Efter det spred sig dansen sig snabbt till resten av världen. Idag finns det många olika varianter av tango.

Tyvärr hittade vi ingen kurs för din sökning.