Fiol

Fiol är ett stränginstrument tillverkat i trä, fiolen blev först känd i Italien under 1600-talet. Fiolen har oftast fyra strängar och spelas med en stråk. Fiolen är ett viktigt och central instrument i en mängd olika musikgenrer. Förutom inom klassisk musik används fiolen i jazz, vissa former av rock, folkmusik, country och bluegrass. 

Tyvärr hittade vi ingen kurs för din sökning.